Introducere: Economia rurala a Romaniei este slab diversificata si inca dependenta de activitatile agricole. Migrarea in exterior a populatiei rurale tinere si imbatranirea populatiei ramase au determinat un dezechilibru important in structura demografica rurala. Astfel, la inceputul anului 1990, ponderea populatiei de 65 ani si peste in rural a fost de 13,5% din populatia totala si a crescut, in 2012, la 18,3%. La 1 ianuarie 2012, populatia rurala, mai imbatranita, a avut o varsta medie cu 1,2 ani mai mare decat cea din urban, in special datorita populatiei feminine rurale (41,7 ani). In mediul urban, varsta medie a populatiei feminine este cu 2,7 ani mai mare decat cea a populatiei masculine, iar in mediul rural cu 3,3 ani.

Cauzele provin in primul rand din migratia tinerilor spre urban, fenomen cu consecinte importante atat din punct de vedere economic cat si social: depopulare rurala, aglomerare urbana, somaj in crestere si tensiuni sociale provenite din expectante personale nefundamentate profesional. In mediul rural, forta de munca vulnerabila (lucrătorii familiali şi lucrătorii pe cont propriu neremunerati, ca procent din totalul ocuparii forţei de munca) este cu 75% respectiv 15% mai numeroasa decat in mediul rural, conform unui studiu al Bancii Mondiale. La nivel national forta de munca vulnerabila a variat în jurul valorii de 32% din 2004 pana in 2011: 32,3% in 2004, 32,1% in 2006, 31,6% in 2008, 33,1% in 2010 si 31,5% in 2011. In perioada 2002-2008 s-a observat o scadere a populatiei rurale cu aproape 7% in perioada 2002- 2008, ajungand la circa 4,5 milioane, si la o populatie ocupata de circa 4,2 milioane persoane. Ca urmare a crizei economice si a altor factori, in perioada 2008-2012 trendul a cunoscut o usoara inversare (cresterea raportului rural/urban cu 2%). Majoritatea locuitorilor din spatiul rural lucreaza pe cont propriu, in special in agricultura, unde productivitatea si veniturile medii continua sa ramana scazute, asa cum le indica ponderea ridicata a ocuparii (31,6%) fata de contributia acestui sector la PIB (7,5% in 2011).

Economia rurala non-agricola utilizeaza numai 28% din populatia rurala activa iar numarul locurilor de munca din acest sector s-a diminuat intre 2002 si 2011. Dezvoltarea intensiva a agriculturii va conduce la reducerea fortei de munca in sector, crearea de locuri de munca prin activitati non-agricole constituind astfel o masura cu efect pe termen mediu si lung. Obiectiv general: Sporirea competentelor si a competitivitatii persoanelor din mediul rural prin crearea si prin implementarea la nivelul regiunilor Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia a unui program integrat de informare, consiliere, formare profesionala, calificare si promovare pe piata muncii care sa asigure dobandirea de competente profesionale noi, utile in actualul context economic, si de competente generale, transferabile, extrem de valoroase in domeniul antreprenoriatului turistic rural. Proiectul urmareste creearea unui nucleu de competente antreprenoriale in domeniul turismului rural capabil sa difuzeze in cele doua regiuni, antrenand traditiile locale, mestesugurile si ocupatiile specifice intr-un intreg care sa dea valoare umana oportunitatilor turismului rural ale zonei. In acest mod, proiectul contribuie la stabilirea si consolidarea unei directii de dezvoltare sustenabila a economiei locale, dezlipind populatia rurala de dependenta de agricultura de subzistenta, valorificand social si economic celelalte aspecte ale vietii cotidiene rurale.

Obiective Specifice/Operationale

Obiective specifice/ operationale:
1. Imbunatatirea capacitatilor si competentelor resurselor umane din mediul rural prin dezvoltarea si furnizarea de programe de instruire, formare si consiliere pentru un numar de 740 persoane in vederea cresterii competitivitatii si sanselor de ocupare in activitati non-agrare.
2. Cresterea nivelului de sustenabilitate a mediului economic rural prin crearea conditiilor pentru initierea si dezvoltarea de afaceri in activitati non-agricole prin programe personalizate de instruire, consiliere si formare si promovarea culturii antreprenoriale pentru un numar de 555 participanti.
3. Cresterea oportunitatilor de ocupare, prin sporirea aptitudinilor si perfectionarea competentelor lucratorilor independenti din zonele rurale si prin furnizarea sprijinului pentru infiintarea unui numar de 80 de noi intreprinderi. Investitia in capitalul uman realizata prin implementarea proiectului va completa si va conferi sustenabilitate pe termen lung cresterii productivitatii prin facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor care constituie grupul tinta.
4. Cresterea oportunitatilor de ocupare, prin sporirea aptitudinilor si perfectionarea competentelor lucratorilor din zonele rurale si prin crearea unui numar de cel putin 97 de locuri de munca pana la finalizarea proiectului.
5. Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de informare, consiliere vocationala (se vor organiza 36 de seminarii) si formare profesionala (se vor organiza 10 cursuri) pentru persoanele incluse in grupul tinta.
6. Cresterea gradului de informare, constientizare, motivare privind mobilitatea geografica si ocupationala a celor 740 de persoane incluse in grupul tinta prin realizarea unei campanii de promovare.
7. Cresterea gradului de informare, constientizare, motivare privind oportunitatile de angajare in domenii non-agricole a grupului tinta si a beneficiarilor finali ai proiectului prin realizarea unei campanii de promovare Cele 7 obiectivele specifice ale proiectului au in vedere realizarea obiectivului general si sunt corelate cu 3 din cele 4 obiective operationale ale DMI 5.2: 1. Imbunătăţirea calităţii resurselor umane în zonele rurale, în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole (O.S.1); 2. Asigurarea sustenabităţii pe termen lung în zonele rurale prin crearea condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole (O.S.2 si 3); 3. Creşterea oportunităţilor de ocupare, prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă/noi forme de ocupare pentru lucrătorii independenţi din zonele rurale şi promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale (O.S 4, 5, 6, 7).

Justificarea necesităţii implementării proiectului

Identificarea situatiei locale (nevoile grupului tinta) Proiectul este conceput pentru a raspunde situatiei dificile in care se afla populatia rurala din regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia: numarul mare de someri in mediul rural, calificarea deficitara a fortei de munca si o populatie majoritara blocata in agricultura de subzistenta, fara nici o perspectiva sociala si economica.

Cele doua regiuni acopera 12 judete: Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Valcea, Teleorman, Arges Giurgiu, Dambovita, Prahova, Ialomita si Calarasi. Conform EUROSTAT, In Romania, rata somajului de lunga durata este de 45,31% din somajul total, in crestere accelerata de la 34,92% in 2010 si 41,91% in 2011. In regiunea Sud-Vest Oltenia acest procent ajunge la 53,87%, desi la nivelul anului 2010 cifra era la nivelul mediei nationale. Situatia s-a accentuat dramatic in anul urmator. Conform ANOFM, la nivelul lunii martie 2013, din totalul celor 163.765 someri inregistrati in cele doua regiuni, 109.365 (adica 66,78%) sunt neindemnizati, fiind someri de lunga durata. Conform ANOFM, rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii martie 2013, la nivel naţional, a fost de 5,58 %, cu 0,43% mai mare faţă de cea din luna martie a anului 2012.Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă la finele lunii martie a fost de 492.427 de persoane, cu 17.982 persoane mai puţine faţă de finele lunii anterioare.

Trei din cele 12 judete afectate de proiect se confrunta in martie 2013 cu rate ale somajului in topul intregii tari: Mehedinţi (10,37%), Teleorman (10,08%), Dolj (9,96%). Aceste cifre nu pot insa sa cuantifice somajul real, persoane care nu au loc de munca si nu sunt sau nu mai sunt inregistrate in OJFM-uri. Descrierea grupului tinta Proiectul raspunde la aceasta situatie de fapt, stabilindu-si ca obiectiv un grup țintă format din 740 de persoane din mediul rural (indicator a1), structurat astfel: – 110 persoane inactive -contribuie la atingerea indicatorilor: 363, 364, 365 – 80 persoane aflate in cautarea unui loc de munca -contribuie la atingerea indicatorilor: 363, 364, 365, 366 – 35 someri tineri (16-24 ani) -contribuie la atingerea indicatorilor: 363, 364, 365 – 70 someri de lunga durata -contribuie la atingerea indicatorilor 363, 364, 365 – 445 persoane ocupate cu agricultura de subzistenta -contribuie la atingerea indicatorilor 363, 364, 365, 366 Modalitati de identificare, recrutare, implicare si mentinere a grupului tinta Identificarea grupului tinta va fi realizata prin: 1. Activitatea A4 va genera un studiu cu situatia actuala a somajului si a persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta in zonele rurale. 2. Activitatea A6.4 va realiza identificarea in teren si recrutarea persoanelor din grupul tinta pe baza strategiei de recrutare elaborata in cadrul sub-activitatii A4.

Grupul tinta va fi identificat si recrutat prin contactele permanente cu autoritatile locale, prin activitatea operatorilor de teren, anchete sociale, prin intermediul materialelor de informare si publicitate, interviurilor si articolelor aparute in mass-media si pe site-ul proiectului, prin campanii de informare si sensibilizare: – 110 persoane inactive si 445 persoane ocupate cu agricultura de subzistenta-din evidentele primariilor locale, adresare directa si atrase prin promovarea proiectului – 80 persoane in cautarea unui loc de munca, 35 someri tineri (16-24 ani) si 70 someri de lunga durata – din evidentele AJOFM, colaborarea cu regii si companii nationale, prin contributia partenerilor si promovarea proiectului Implicarea si mentinerea grupului tinta pe perioada derularii proiectului se va face prin aplicarea unor tehnici motivationale care includ metode interactive de invatare de tip blended learning, identificarea necesitatilor fiecarui participant, in mod individual si personalizarea informatiilor oferite, stimularea competitiei, stimulente financiare care sa substituie timpul alocat altor activitati. Relevanta proiectului fata de nevoile grupului tinta Prin activitatile si obiectivele sale specifice, proiectul trateaza problema formarii profesionale continue ca un factor important de dezvoltare economico-sociala si facilitare a adaptarii fortei de munca la noile cerinte ale pietei.

Proiectul este concentrat pe identificarea nevoilor la nivel local a populatiei neocupate (A4), dezvoltarea de abilitati si cresterea ocuparii in cele doua regiuni (A5, A6, A9), prin masuri ce vizeaza: imbunatatirea competentelor si abilitatilor grupului tinta; facilitarea accesului acestora la programe de formare profesionala; cresterea interesului si schimbarea mentalitatii grupurilor tinta fata de masurile active pentru ocupare si fata de programele de formare disponibile prin organizarea campaniilor de informare, constientizare si promovare planificate in cadrul proiectului. In cadrul proiectului, accentul va fi pus pe organizarea de cursuri de formare autorizate, finalizate prin certificate de absolvire autorizate sau prin certificate de participare, pe evaluarea aptitudinala a grupului tinta, medierea in vederea gasirii unui loc de munca si pe cresterea interesului pentru ocupare.

Programele de formare profesionala vor fi elaborate astfel incat sa intruneasca nevoile pietei fortei de munca locala, sa imbunatateasca capacitatea de angajare pe termen mediu si lung si sa incurajeze demararea de afaceri in domeniul turismului rural. Interventia este personalizata si presupune parcurgerea etapelor de evaluare a nevoilor fiecarui beneficiar, evaluare aptitudinala, elaborare de planuri de actiune, orientare catre formare profesionala in functie de rezultatele evaluarilor personale. Valoarea adaugata a proiectului consta in: – cresterea numarului de ore de pregatire profesionala furnizate pentru grupul tinta (se ofera 10 cursuri de formare si se vor certifica cel putin 528 de persoane, se vor oferi programe de informare si consiliere pentru 740 de persoane). In afara finantarii participarii la cursuri prin proiect instruirea acestui segment era dificil de realizat din lipsa resurselor financiare. – activitatile inovatoare din cadrul proiectului (activitati de consiliere, program inovator de formare, de mediere); astfel, vor creste sansele de angajare pentru persoanele din grupul tinta; – proiectul conduce la cresterea relevantei calificarii persoanelor asistate fata de dinamica pietei muncii si preconizeaza o rata de ocupare de 18,2% – privind angajarea sau crearea de IMM/ microintreprinderi/ PFA/ intreprinderi individuale non agricole.

Valoarea adaugata a proiectului este data asemenea, de caracterul integrat al activitatilor prevazute: studii si cercetari, evaluarea personalizata a nevoilor grupului tinta, cursuri de formare si calificare, consiliere si asistenta pentru initierea de afaceri, acces la informatii prin portalul proiectului.

Justificarea necesităţii implementării proiectului

Identificarea situatiei locale (nevoile grupului tinta) Proiectul este conceput pentru a raspunde situatiei dificile in care se afla populatia rurala din regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia: numarul mare de someri in mediul rural, calificarea deficitara a fortei de munca si o populatie majoritara blocata in agricultura de subzistenta, fara nici o perspectiva sociala si economica.

Cele doua regiuni acopera 12 judete: Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Valcea, Teleorman, Arges Giurgiu, Dambovita, Prahova, Ialomita si Calarasi. Conform EUROSTAT, In Romania, rata somajului de lunga durata este de 45,31% din somajul total, in crestere accelerata de la 34,92% in 2010 si 41,91% in 2011. In regiunea Sud-Vest Oltenia acest procent ajunge la 53,87%, desi la nivelul anului 2010 cifra era la nivelul mediei nationale. Situatia s-a accentuat dramatic in anul urmator. Conform ANOFM, la nivelul lunii martie 2013, din totalul celor 163.765 someri inregistrati in cele doua regiuni, 109.365 (adica 66,78%) sunt neindemnizati, fiind someri de lunga durata. Conform ANOFM, rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii martie 2013, la nivel naţional, a fost de 5,58 %, cu 0,43% mai mare faţă de cea din luna martie a anului 2012.Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă la finele lunii martie a fost de 492.427 de persoane, cu 17.982 persoane mai puţine faţă de finele lunii anterioare.

Trei din cele 12 judete afectate de proiect se confrunta in martie 2013 cu rate ale somajului in topul intregii tari: Mehedinţi (10,37%), Teleorman (10,08%), Dolj (9,96%). Aceste cifre nu pot insa sa cuantifice somajul real, persoane care nu au loc de munca si nu sunt sau nu mai sunt inregistrate in OJFM-uri. Descrierea grupului tinta Proiectul raspunde la aceasta situatie de fapt, stabilindu-si ca obiectiv un grup țintă format din 740 de persoane din mediul rural (indicator a1), structurat astfel: – 110 persoane inactive -contribuie la atingerea indicatorilor: 363, 364, 365 – 80 persoane aflate in cautarea unui loc de munca -contribuie la atingerea indicatorilor: 363, 364, 365, 366 – 35 someri tineri (16-24 ani) -contribuie la atingerea indicatorilor: 363, 364, 365 – 70 someri de lunga durata -contribuie la atingerea indicatorilor 363, 364, 365 – 445 persoane ocupate cu agricultura de subzistenta -contribuie la atingerea indicatorilor 363, 364, 365, 366 Modalitati de identificare, recrutare, implicare si mentinere a grupului tinta Identificarea grupului tinta va fi realizata prin: 1. Activitatea A4 va genera un studiu cu situatia actuala a somajului si a persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta in zonele rurale. 2. Activitatea A6.4 va realiza identificarea in teren si recrutarea persoanelor din grupul tinta pe baza strategiei de recrutare elaborata in cadrul sub-activitatii A4.

Grupul tinta va fi identificat si recrutat prin contactele permanente cu autoritatile locale, prin activitatea operatorilor de teren, anchete sociale, prin intermediul materialelor de informare si publicitate, interviurilor si articolelor aparute in mass-media si pe site-ul proiectului, prin campanii de informare si sensibilizare: – 110 persoane inactive si 445 persoane ocupate cu agricultura de subzistenta-din evidentele primariilor locale, adresare directa si atrase prin promovarea proiectului – 80 persoane in cautarea unui loc de munca, 35 someri tineri (16-24 ani) si 70 someri de lunga durata – din evidentele AJOFM, colaborarea cu regii si companii nationale, prin contributia partenerilor si promovarea proiectului Implicarea si mentinerea grupului tinta pe perioada derularii proiectului se va face prin aplicarea unor tehnici motivationale care includ metode interactive de invatare de tip blended learning, identificarea necesitatilor fiecarui participant, in mod individual si personalizarea informatiilor oferite, stimularea competitiei, stimulente financiare care sa substituie timpul alocat altor activitati. Relevanta proiectului fata de nevoile grupului tinta Prin activitatile si obiectivele sale specifice, proiectul trateaza problema formarii profesionale continue ca un factor important de dezvoltare economico-sociala si facilitare a adaptarii fortei de munca la noile cerinte ale pietei.

Proiectul este concentrat pe identificarea nevoilor la nivel local a populatiei neocupate (A4), dezvoltarea de abilitati si cresterea ocuparii in cele doua regiuni (A5, A6, A9), prin masuri ce vizeaza: imbunatatirea competentelor si abilitatilor grupului tinta; facilitarea accesului acestora la programe de formare profesionala; cresterea interesului si schimbarea mentalitatii grupurilor tinta fata de masurile active pentru ocupare si fata de programele de formare disponibile prin organizarea campaniilor de informare, constientizare si promovare planificate in cadrul proiectului. In cadrul proiectului, accentul va fi pus pe organizarea de cursuri de formare autorizate, finalizate prin certificate de absolvire autorizate sau prin certificate de participare, pe evaluarea aptitudinala a grupului tinta, medierea in vederea gasirii unui loc de munca si pe cresterea interesului pentru ocupare.

Programele de formare profesionala vor fi elaborate astfel incat sa intruneasca nevoile pietei fortei de munca locala, sa imbunatateasca capacitatea de angajare pe termen mediu si lung si sa incurajeze demararea de afaceri in domeniul turismului rural. Interventia este personalizata si presupune parcurgerea etapelor de evaluare a nevoilor fiecarui beneficiar, evaluare aptitudinala, elaborare de planuri de actiune, orientare catre formare profesionala in functie de rezultatele evaluarilor personale. Valoarea adaugata a proiectului consta in: – cresterea numarului de ore de pregatire profesionala furnizate pentru grupul tinta (se ofera 10 cursuri de formare si se vor certifica cel putin 528 de persoane, se vor oferi programe de informare si consiliere pentru 740 de persoane). In afara finantarii participarii la cursuri prin proiect instruirea acestui segment era dificil de realizat din lipsa resurselor financiare. – activitatile inovatoare din cadrul proiectului (activitati de consiliere, program inovator de formare, de mediere); astfel, vor creste sansele de angajare pentru persoanele din grupul tinta; – proiectul conduce la cresterea relevantei calificarii persoanelor asistate fata de dinamica pietei muncii si preconizeaza o rata de ocupare de 18,2% – privind angajarea sau crearea de IMM/ microintreprinderi/ PFA/ intreprinderi individuale non agricole.

Valoarea adaugata a proiectului este data asemenea, de caracterul integrat al activitatilor prevazute: studii si cercetari, evaluarea personalizata a nevoilor grupului tinta, cursuri de formare si calificare, consiliere si asistenta pentru initierea de afaceri, acces la informatii prin portalul proiectului.

Rezultate anticipate

R1.1: 1 echipa de management, 1 echipa de implementare

R1.2: Scheme, grafice de desfasurare a activitatii incluse in 4 rapoarte de evidentiere a evolutiei proiectului in conformitate cu planul initial.

R1.3: 1 raport de management care contine identificarea nevoilor materiale/informationale ale echipei; Actiuni corective, daca e cazul; Rezolvarea situatiilor de criza, daca e cazul.

R1.4: 4 rapoarte financiare si tehnice si 4 cereri de rambursare.

R2.1: 1 site web care contine informatii referitoare la proiect; constituirea unui mediu virtual de prezentare a rezultatelor, asigurand astfel accesul unui numar mare de utilizatori la aceste date/pagini, comunicarea pe internet a rezultatelor obtinute in cadrul proiectului.

R2.2: 1 anunt in presa la inceputul proiectului; 1 anunt in presa privind stadiul de derulare al proiectului;1 anunt in presa la sfarsitul proiectului; 2 articole in reviste de specialitate; brosuri si pliante, afise, flyer-e; participarea la 3 evenimente locale, regionale, targuri, expozitii.

R2.3: O conferinta de deschidere; o conferinta de inchidere; 100 mape promotionale.

R2.4: O campanie de constientizare, motivare si informare privind oportunitatile de ocupare in domenii non-agricole constand in 25 seminarii, distribuirea a 400 de afise, 800 de brosuri, 800 de pachete promotionale. O campanie de promovare a mobilitatii geografice si ocupationale a fortei de munca din mediul rural.

R3: Contracte de livrare bunuri, produse si servicii, fise financiar contabile, conform cerintelor de derulare a proiectului.

R3.1 1 Centru Logistic de Resurse Umane achizitionat R4.1: 1 protocol de lucru; 12 operatori de teren selectati si instruiti.

R4.2: 1 raport privind consultarea structurilor administrative locale si a altor organisme locale. 1000 chestionare completate.

R4.3: 1 studiu privind nevoile si constrangerile pietei muncii, o nisa de interes stabilita; selectarea grupului tinta (740 persoane).

R5.1: 740 chestionare aptitudinale completate; 1 Raport de profile aptitudinale.

R5.2: 25 de seminarii de consiliere profesionala a persoanelor incluse in grupul tinta

R5.3: Raport de selectia pentru 97 de persoane din grupul tinta care sa fie plasati in vederea incheierii unui contract de munca.

R6.1: 10 suporturi pentru programe de formare profesionala elaborate; 1 program inovator de formare prin exercitii interactive dezvoltat

R6.2: Intre 2 si 10 suporturi pentru programe de formare profesionala acreditate (in functie de rezultatele studiului A4 si de selectia de programe de formare profesionala necesare desfasurarii proiectului).

R6.3: Selectia a 555 de participanti la programele de formare integrate. R6.4: 10 cursuri de formare profesionala sustinute pentru 555 de participanti din mediul rural (selectate pentru fiecare participant in functie de profilul acestuia).

R6.5: 1 raport de evaluare a competentelor dobandite de participanti la formarea integrata. R6.6. 528 certificate de absolvire/calificare cu recunoastere nationala si internationala acordate catre 528 de absolventi.

R7.1: 1 raport de dezvoltare sistem informatic integrat de instruire si comunicare; 1 sistem informatic integrat de instruire si comunicare

R7.2: 1 raport de punere in functiune a sistemului informatic integrat de instruire si comunicare; 1 Raport de mentenanta

R7.3: 10 suporturi de curs partial sau total digitizat in format multimedia compatibile cu sistemul informatic integrat de instruire si comunicare dezvoltat anterior (A7.1)

R8. 4 Rapoarte de audit financiar.

R9.1: 97 persoane asistate in vederea identificarii si utilizarii resurselor financiare si in vederea identificarii oportunitatilor de afaceri pentru pregatirea planurilor de afaceri si a studiilor de piata. 97 de persoane au infiintat intreprinderi non-agricole.

R9.2: 5 planuri de afaceri premiate.